Stichting Hunenhof
in De Voorste Venne
 

 

Organisatie Hunenhof

Bestuur:

Het bestuur van de Stichting Hunenhof bestaat uit de volgende personen:


Dhr. J. (Jan) Smit, voorzitter 

Dhr. P. (Paul) van Hulten, secretaris

Dhr. F. (Frans) van Nieuwburg,  penningmeester

Dhr. Th. (Theo) van Bladel (vertegenwoordiger van SeniorenSociëteit Drunen (SSD, voorheen KBO Drunen).