Stichting Hunenhof
in De Voorste Venne
 

 

Organisatie Hunenhof

De Stichting Hunenhof kent naast een bestuur een aantal zelfstandige verenigingen en clubs die elk hun eigen activiteit beoefenen. De verenigingen zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en soms ook aangesloten bij een regionale bond. De clubs hebben geen officiële status maar zijn in feite een groep enthousiaste recreanten die samen dezelfde hobby bezigen. 

De leden van deze verenigingen en clubs zijn geen lid van Stichting Hunenhof. De stichting behartigt de belangen van de verenigingen en  clubs en fungeert als tussenpersoon tussen hen en De Voorste Venne.

De verenigingen/clubs zijn te vinden onder de kop GEBRUIKERS in het hoofdmenu.


Bestuur:

Het bestuur van de Stichting Hunenhof bestaat uit de volgende personen:


Dhr. J. (Jan) Smit, voorzitter,


Dhr. P. (Paul) van Hulten, secretaris,


Dhr. F. (Frans) van Nieuwburg, penningmeester,


Dhr. Th, (Theo) van Bladel, vertegenwoordiger van Senioren Sociëteit Drunen, voorheen KBO Drunen.