Stichting Hunenhof
in De Voorste Venne
 


GESCHIEDENIS
Oprichting Stichting Hunenhof.

De groeiende belangstelling voor de toenemende activiteiten in de nieuwe Hunenhof was voor de besturen van de Stichting Bejaardenwerk en de KBO (de beheerders van Hunenhof) aanleiding om afstand te nemen van het dagelijkse gebeuren in Hunenhof.  


Op 1 mei 1984 werd daartoe door de heren G.J.Dinkelaar, J. Vermeulen en mevr.Vissers-v.d.Dungen (St. Bejaardenwerk) bij notariële akte de Stichting Hunenhof opgericht.Het bestuur moest volgens de statuten bestaan uit 2 leden van het Bejaardenwerk, 2 leden van de KBO en een onafhankelijke voorzitter.


Als (1e) voorzitter werd de heer G.J. Dinkelaar benoemd.   

Het bestuur moest volgens de statuten rekening en verantwoording afleggen aan de KBO en St. Bejaardenwerk, die elk een commissaris van toezicht aanstelden.


Door wijzigingen van de statuten in 1988, 1996 en 16 maart 2001 (vigerende statuten) werd de Stichting Hunenhof uiteindelijk geheel zelfstandig met geen enkele (bestuurlijke) binding meer met de de KBO en de Stichting ZWOH (Zorg Welzijn Ouderen Heusden, opvolger van de St. Bejaardenwerk).


De heer H. Vorstenbosch volgde de heer Dinkelaar op als voorzitter en bleef voorzitter tot 1997/8. Vervolgens was de heer Ad Voogd  voorzitter tot 2004 en hij werd op 21 juni 2004 opgevolgd door de heer C(Kees) G.J. v.d. Wiel. Kees topte op 1 november 2018 als voorzitter. Momenteel van Hunenhof gestopt. Momenteel is de heer J.(Jan) Smit voorzitter van Stichting Hunenhof.Huisvesting:

In 1986 heeft de gemeente Drunen de gebouwen van het voormalige automuseum 'Autotron' van Max Lips aangekocht (fl. 4,4 milj.) 


Na veel (politiek) touwtrekken werd uiteindelijk besloten om in de vrijgekomen gebouwen een cultureel centrum te vestigen (de huidige "Voorste Venne"). In dit complex vond ook de seniorensociëteit  Hunenhof onderdak.


Het gehele complex werd grondig verbouwd (kosten fl. 5,9 milj.). Na bijna 8 jaren in de Stationstraat onderdak te hebben gevonden  werd de Seniorensociëteit Hunenhof op 15 september 1990 feestelijk geopend.


In mei 2017 werd door de gemeenteraad besloten tot renovatie van cultureel centrum De Voorste Venne. Voor Hunenhof betekende dat verhuizen. Tijdelijk werden de activiteiten gehouden in de voormalige basisschool "De Wegwijzer" in de wijk Het Sempke.


Half oktober 2018 keerden de Hunenhofverenigingen weer terug naar het prachtig gerenoveerde De Voorste Venne-complex. Weliswaar in een andere opzet wat betreft de status van de Stichting Hunenhof, maar met volop mogelijkheden om haar activiteiten op een goede manier te ontplooien.