Stichting Hunenhof
in De Voorste Venne
 

Interessante links

Gemeente Heusden

KBO Landelijk

De Unie KBO is met 300.000 leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Onze goed geoliede vereniging biedt naast belangenbehartiging op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau een uitgebreid scala een ontspannings- en opleidingsmogelijkheden. KBO-Brabant
centrale organisatie voor provincie Brabant.
SeniorenSociëteit Drunen (SSD)
De SSD (voorheen KBO afdeling Drunen) is een organisatie van senioren, die tal van activiteiten ontplooit. Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en het bevorderen van de sociale contacten. DeSSD heeft meer dan 900  leden van 50 jaar en ouder en is in de kring Langstraat de grootste afdeling. Stichting Hunenhof is in de afgelopen jaren nauw gaan samenwerking met de SSD. Dat heeft dan betrekking op ontwikkelen en uitvoeren van (nieuwe) activiteiten, begeleiden van verenigingen voor senioren. Dit alles met het doel de zelfstandigheid van senioren te bevorderen.
www.seniorensocieteitdrunen.nlANBO

De ANBO voor 50-plussers is een vereniging van, voor en door 50-plussers. De nu bijna 180.000 leden zijn aangesloten bij een van de meer dan 500 lokale afdelingen. De afdelingen werken samen in 15 gewesten: de twaalf provincies en de drie grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. Het bestuur van de ANBO zetelt in Utrecht, op het landelijk bureau. De basis van de ANBO vormen uiteraard de leden. 

ANBO "De Langstraat"

ANBO afdeling Langstraat behartigt de belangen van 50-plussers in de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. In elke gemeente hebben we een contactpersoon.
De afdeling Langstraat is een nieuwe afdeling. In 2007 zijn enkele enthousiaste leden met steun van het Gewest Noord-Brabant begonnen met het opzetten van de afdeling. op 26 februari 2008 werd de afdeling officieel opgericht.

SeniorWeb.nl

SeniorWeb wil iedereen die niet met de computer is grootgebracht de mogelijkheden van de computer en internet zelf laten ervaren. Uitgangspunt is dat dit voor én door ouderen gebeurt.


Website
De overzichtelijke website www.seniorweb.nl is een ideaal vertrekpunt voor een ontdekkingsreis over het Wereld Wijde Web (www) en een veilige haven om weer terug te keren. Bezoekers kunnen er terecht voor nieuws, leerzame tips en doorverwijzingen over onderwerpen rondom computer en internet. Er is veel ruimte voor eigen initiatief van de websitebezoekers. Zij discussiëren met elkaar, wisselen adviezen uit en dragen zelf onderwerpen aan. Ze kunnen zich aansluiten bij een groep die met elkaar e-mailt over een hobby, iets verkopen of contact zoeken door een gratis advertentie te plaatsen. Per dag bezoeken meer dan 20.000 mensen de siteOrganisatie Zuster Jansen.


Zuster Jansen is een thuiszorgorganisatie die met kleine regionale teams actief is. Het brede zorgaanbod sluit altijd aan op de specifieke zorgbehoefte. Naast 24-uurs zorg en verpleging, specialiseren wij ons ook in zorg bij dementie.
Stichting Hunenhof     info@hunenhof.nl