Stichting Hunenhof
in De Voorste Venne
 


Wat is Hunenhof?


Stichting Hunenhof is een organisatie die tot doel heeft:


Het bevorderen van goede ontspanning en vrijetijdsbesteding voor ouderen boven de vijftig jaar en het ontwikkelen van activiteiten voor deze groep.


Het voorgaande betekent dat er verschillende activiteiten plaatsvinden.

Met ingang van oktober 2018 is daar verandering in gekomen. Alle verenigingen gebruiken nu ruimten in De Voorste Venne. Ze maken gebruik van de diensten van dit cultureel centrum. (consumpties, onderhoud, faciliteiten). Voorheen werden deze diensten verricht door vrijwilligers van Stichting Hunenhof.

Stichting Hunenhof regelt met De Voorste Venne de gebruiksvergoeding voor het gebruik van lokalen en zalen door de verschillende Hunenhofverenigingen.

Voor het ontwikkelen van activiteiten heeft Hunenhof samenwerking gezocht met de KBO-afdeling Drunen, de huidige Senioren Sociëteit Drunen, SSD. Samen kijken we naar nieuwe activiteiten voor de senioren en daarbij ook naar het beschikbaar stellen van middelen om die activiteiten vorm te kunnen geven.


De oude locatie van Hunenhof aan de Afrikalaan.De huidige locatie aan het Anton Pieckplein.