Stichting Hunenhof, seniorensociëteit in Drunen.0
0
00
Wat is Hunenhof ?
Zonsondergang Heidijk, Drunen.
Oude locatie van Hunenhof aan de Afrikalaan.

Hunenhof.

Onder de knop geschiedenis kunt u lezen hoe Hunenhof tot stand is gekomen. De rechtsvorm van Hunenhof is een stichting. In de statuten staat als doel vermeld:

- het bevorderen van goede ontspanning en vrijetijdsbesteding voor ouderen boven de vijftig jaar en het ontwikkelen van activiteiten voor deze groep.

Het voorgaande betekent dat er verschillende ctiviteiten plaatsvindten. Voorheen gebeurde dat onder de noemer van Hunenhof. 

Ingaande oktober 2018 is daar verandering in gekomen. Alle verenigingen gebruiken nu ruimten in De Voorste Venne. Ze maken gebruik van hun diensten (consumpties, onderhoud, faciliteiten). Iets wat dus voorheen door Hunenhof werd gedaan.

Stichting Hunenhof regelt met De Voorste Venne de gebruiksvergoeding voor het gebruik van lokalen en zalen door de verschillende Hunenhof-verenigingen.

Voor het ontwikkelen van activiteiten heeft Hunenhof samenwerking gezocht met de KBO-afdeling Drunen. Samen gaan we kijken naar nieuwe mogelijkheden daarvoor en daarbij ook naar het beschikbaarstellen van middelen om die activiteiten vorm te kunnen geven.         Stichting Hunenhof    info@hunenhof.nl