Beginpagina
Wat is Hunenhof ?
Geschiedenis
Organisatie Hunenhof
Contact met bestuur
Accommodatie
Gebruikers
Vaste activiteiten
Maandelijkse activ.
Actueel Hunenhof
Fotoalbum
Gastenboek
Interessante links

Zonsondergang Heidijk, Drunen.
Oude locatie van Hunenhof aan de Afrikalaan.

Hunenhof.

Onder de knop geschiedenis kunt u lezen hoe Hunenhof tot stand is gekomen. De rechtsvorm van Hunenhof is een stichting. In de statuten staat als doel vermeld:

- het bevorderen van goede ontspanning en vrijetijdsbesteding voor ouderen boven de vijftig jaar en het ontwikkelen van activiteiten voor deze groep

- om dat doel te verwezenlijken beheert de stichting een accommodatie; onderneemt al hetgeen daarmee verband houdt;

Over de doelgroep kan verder nog worden gezegd dat ze afkomstig dienen te zijn uit de gemeente Heusden en dan met name uit de kern Drunen. Dat kan, omdat in nagenoeg alle kernen van de gemeente soortgelijke organisaties bestaan. Veelal betreft het senioren die niet of nagenoeg niet meer aan het arbeidsproces deelnemen.

Het voorgaande betekent dat er een veelheid van activiteiten plaatsvindt in Hunenhof. Informatie daarover vindt u terug onder de knop "Gebruikers". Het betreft hier de vaste regelmatige gebruikers. 

Daarnaast zijn er ook organisaties die voor hun bijeenkomsten, vergaderingen e.d. gebruikmaken van de accommodatie van Hunenhof. Te denken valt daarbij aan bijv. de KBO afdeling Drunen, Vrouwenorganisaties in Drunen, Stichting Modus (voorheen Zorg Welzijn Ouderen Heusden, ZWOH), Seniorenoverleg Gemeente Heusden (SOGH) e.d.

Informatie over het gebruik van de accommodatie kunt vragen per e-mail (zie knop "contact met bestuur", of aan de zaal bij de coördinator (kijk onder knop "accommodatie").

Dit alles betekent een goede bezetting van de beschikbare ruimten. Het kan in stand gehouden worden dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

 

         

Stichting Hunenhof  | info@hunenhof.nl