Stichting Hunenhof, seniorensociëteit in Drunen.0
0
00
Geschiedenis

 Geschiedenis van de Stichting Hunenhof.

 Wat voorafging:  

De Stichting Bejaardenwerk Drunen en de KBO (Katholieke Bond van Ouderen) -afd. Drunen organiseerden aanvankelijk een (wekelijkse) soosmiddag voor ouderen in een zaal van de Hoge Braken aan de Stationsstraat.  Deze middagen werden slechts matig bezocht, mede door de ongezellige zaal die niet veel mogelijkheden bood.

Door verhuizing van de bibliotheek naar het nieuwe (huidige) gebouw in 1982 kwam de ruimte waarin de oude bibliotheek was gevestigd (Stationsstraat 17) beschikbaar. De Stichting Bejaardenwerk en de KBO-Drunen slaagden erin om van het gemeentebestuur toestemming te krijgen om in de oude bibliotheek een "ontmoetingsruimte voor bejaarden" te vestigen.     

Op 23 december 1982 werd deze "soos" feestelijk geopend en werd tevens bekend gemaakt dat "de soos" Hunenhof zou worden genoemd. Bedenker van deze naam was de Chris van Wijck.

 

Oprichting Stichting Hunenhof.

De groeiende belangstelling voor de toenemende activiteiten in de nieuwe Hunenhof was voor de besturen van de Stichting Bejaardenwerk en de KBO (de beheerders van Hunenhof) aanleiding om afstand te nemen van het dagelijkse gebeuren in Hunenhof.  

Op 1 mei 1984 werd daartoe door de heren G.J.Dinkelaar, Joseph Vermeulen en mevr.Vissers-v.d.Dungen (St. Bejaardenwerk) bij notariële akte de Stichting Hunenhof opgericht.

Doel: het bevorderen van de goede ontspanning en vrijetijdsbesteding voor ouderen vanaf 50 jaar, door openstelling en beheerd van gebouwen en andere middelen. 

Het bestuur moest volgens de statuten bestaan uit 2 leden van het Bejaardenwerk, 2 leden van de KBO en een onafhankelijke voorzitter.

Als (1e) voorzitter werd de heer G.J.Dinkelaar benoemd.   

Het bestuur moest volgens de statuten rekening en verantwoording afleggen aan de KBO en de St. Bejaardenwerk, die elk een commissaris van toezicht aanstelden.

Door wijzingen van de statuten in 1988, 1996 en 16 maart 2001 (vigerende statuten) werd de Stichting Hunenhof uiteindenlijk geheel zelfstandig met geen enkele (bestuurlijke) binding meer met de de KBO en de Stichting ZWOH (Zorg Welzijn Ouderen Heusden, opvolger van de St.Bejaardenwerk).

Als voorzitter werd de heer Dinkelaar in 1984 opgevolgd door de heer H(ein)Vorstenbosch  tot 1997/8. De heer Ad Voogd was voorzitter tot 2004. Hij werd in dat jaar opgevolgd door de heer C(Kees) G.J. v.d. Wiel, benoemd per 21 juni 2004. Hij is per 1 november 2018 als voorzitter van Hunenhof gestopt. 

 

Huisvesting Hunenhof.

In 1986 heeft de gemeente Drunen de gebouwen van het voormalige automuseum Autotron van Max Lips aangekocht (fl. 4,4 milj.) 

Na veel (politiek) touwtrekken werd uiteindelijk besloten om in de vrijgekomen gebouwen een cultureelcentrum te vestigen (de huidige "Voorste Venne"). In dit complex vond ook de huidige seniorensociëteit  Hunenhof onderdak.

Het gehele complex werd grondig verbouwd (kosten fl. 5,9 milj.). Na bijna 8 jaren in de Stationstraat onderdak te hebben gevonden  werd de Seniorensociëteit Hunenhof op 15 september 1990 feestelijk geopend.

In mei 2017 werd door de gemeenteraad besloten tot renovatie van cultureel centrum De Voorste Venne. Voor Hunenhof betekende dat verhuizen. Tijdelijk werden de activiteiten gehouden in de voormalige basisschool "De Wegwijzer".

Half oktober 2018 keerden de verenigingen weer terug naar prachtig gerenoveerde Voorste Venne. Weliswaar in een andere opzet wat betreft de status van de Stichting Hunenhof, maar met volop mogelijkheden om de activiteiten op een goede manier te ontplooien.

 Stichting Hunenhof    info@hunenhof.nl