Beginpagina
Wat is Hunenhof ?
Geschiedenis
Organisatie Hunenhof
Contact met bestuur
Accommodatie
Gebruikers
Vaste activiteiten
Maandelijkse activ.
Actueel Hunenhof
Fotoalbum
Gastenboek
Interessante links

Hierna:      -->Hunenhof en renovatie De Voorste Venne

--> Computerinloop bij Hunenhof.

 

HUNENHOF IS VERHUISD:

ACTIVITEITEN PER 28 AUGUSTUS 2017

VON SUPPESTRAAT 3, DRUNEN

 

 

Hunenhof in 2017: verhuizen !!!!!!!

De veranderingen m.b.t. de renovatie van De Voorste Venne volgen elkaar snel op.

Eind 2015 schreven we hier over op deze website. Kwartiermaker Hans Andersson heeft zijn plannen en voornemens niet tot een goed einde kunnen brengen: de gemeenteraad wees ze af.

Vervolgens weer een andere projectleider die aan de slag is gegaan. Na verkennende besprekingen (september/ oktober) is het in november in een stroomversnelling gekomen.

011161: In het eerste gesprek m.b.t. de nieuwe plannen hebben we al een visie aangegeven waar we mee zouden kunnen leven. Doel de samenhang tussen “onze “ gebruikers te handhaven. Vastgesteld in onze visie (van 031116)  geen eigen exploitatie mee, deze dient in handen te zijn / komen van één exploitant: De Voorste Venne.

 081116: afspraken m.b.t. de exploitatie zijn in grote lijnen gemaakt. Een barfunctie in de ruimte(n) waar onze gebruikers zijn is wel nodig. Er zullen huurprijzen gevraagd moeten worden. Zonder subsidie van  gemeente kan ook niet. Hunenhof zoveel als mogelijk op de plek waar het nu is.

161116: plannen totaal veranderd. Niet meer op de huidige plek, maar in de foyer (huidige bar evenementenhal DVV). Plek waar in de regel ook andere activiteiten, ook overdag, worden gehouden. Dus (veel) verkassen voor onze gebruikers. De ruimte zou ook worden gebruikt als café voor bezoekers . Onvoldoende inzicht in maten, ruimte en omstandigheden. Niet mee akkoord. Alternatief nog eens meegegeven: gebruik door HH van de zaal van Utopia.

221116: nogmaals gesproken over het toekomstplan DVV. Een aangepast plan (van 161116): Het café is verplaatst (wordt ruimte naast ingang), waardoor de ruimte (veel) minder druk zal worden. Wat oppervlakte betreft is het een geschikte ruimte. Biljart krijgen een afzonderlijke (afsluitbare) ruimte. Het geheel is voorzien van een plafond (niet de huidige hoge open zolderruimte). Daarnaast is er ook een (verschuifbare) wand tussen de foyer en de evenementenhal. Activiteiten kunnen dus zonder hinder van elkaar te hebben worden gehouden. Opstellen bar, berging/opslagruimte e.d. is nog in te vullen: inspraak. 

301116: artikel Brabants Dagblad: Hunenhof ziet af van eigen ruimte (??!!) en

“Ook over de exploitatie zijn de partijen het in grote lijnen eens, al moet de gemeenteraad nog wel een besluit nemen over een jaarlijkse financiële bijdrage.

Ander goed nieuws is dat senioren sociëteit Hunenhof niet langer vasthoudt aan de eis een eigen ruimte in De Voorste Venne te willen hebben.”

Een kort overzicht van een hectische maand wat overleggen betreft. Er zijn van de verschillende overleggen verslagen gemaakt.

In het rijtje staat niet de commissievergadering raadsleden over dit onderwerp (171116) en nog een bijeenkomst van toekomstige gebruikers van het complex.

2017 wordt dan uiteindelijk toch het jaar van de veranderingen. Immers veel overleggen, plannen e.d. verder besluit de gemeenteraad dan toch om het complex De Voorste Venne te gaan aanpassen, renoveren, verbouwen.

Voor Hunenhof betekent het verhuizen. De vervangende, tijdelijke ruimte wordt de voormalige basisschool "De Wegwijzer" aan de Von Suppéstraat 3 in Drunen.

De gemeente zorgt voor de nodige aanpassingen (gas, water licht e.d.). Met onze gebruikers hebben we overlegd over hoe, wat en wanneer het allemaal gaat gebeuren.

Dat wordt 17 augustus 2017.

Verhuisbedrijf van Zoggel komt dan voorrijden om alles wat we nodig hebben over te brengen naar "De Wegwijzer".

Het gaat dus over een tijdelijke huisvesting. Na de aanpassingen in/aan De Voorste Venne gaan al onze verenigingen weer terug. Wanneer dat precies zal zijn is nu nog niet preecies te zeggen. De verwachting is dat het toch wel juni/juli van het volgende jaar zal zijn!!! Dan dus weer een nieuwe verhuizing.

 

!!!!! vanaf 14 augustus gesloten; 28 augustus weer open:

"De Wegwijzer",  von Suppéstraat 3, Drunen (ingang t.o. Chopinstraat 11.)

 

Computerhulp in Hunenhof

2 wekelijks (even weken in 2017) woensdag morgen.: 9.30 - 11.30 uur

vanwege verhuizing gesloten: 14 t/m 28 aug.2017

1e inloop is weer op woensdag 6 september 2017. 

                                                 plaats Wegwijzer, von Suppéstraat 3, Drunen.

 

 

In de seniorensociëteit Hunenhof vinden allerhande activiteiten plaats. Het betekent dat veel Drunense senioren hun weg vinden naar onze accommodatie.In deze tijd is de computer (desktop, laptop, tablet, smartphone e.d.) een veel gebruikt medium, ook voor senioren !!!

 

  

 

Nu levert dat gebruik voor veel mensen ook weer vragen op: over gebruiksmogelijkheden; wat kun je ermee; internetten; foto’s bewerken; e-mailen enz. Makkelijk voor de een, een probleem voor de ander. Juist voor de laatste is er nu de mogelijkheid om met zijn/haar vragen bij Hunenhof binnen te lopen en daar een antwoord te vinden.

 

 

We werken met enkele laptops zodat we heel praktisch en gericht op de vragen van u in kunnen gaan.

Makkelijker is natuurlijk als u de eigen laptop, tablet of smartphone meeneemt. U kunt dan direct aangeven waar het probleem zit of wat uw vraag over uw apparaat is. 

 

 

We doen dat in samenwerking en met de landelijke vereniging

Seniorweb (zie: www.seniorweb.nl)

De aanschaf van de computers is mogelijk gemaakt door

Rabobank De Langstraat

Hiervoor uiteraard onze hartelijke dank !!

Aarzel niet, loop eens binnen op een van de ochtenden !!!

 

 

 


 

Jeu de Boulen: 

 

Leuk om te doen bij Hunenhof.

De jeu de boulers van "Hunenhof" zijn al weer geruime tijd hun spel aan het spelen bij onze accommodatie aan de Von Suppéstraat.

 Ze doen dat met veel plezier en enthousiasme. Logisch, zou je zeggen, want zeg nou zelf het spelen van dit spel hoort echt thuis in deze omgeving.

Graag meedoen op deze baan: de contactpersoon hiervoor is:

Jan Melis, tel. 0416-374814.

De vaste speeltijden zijn:

maandag: 13.15 - 16.30 uur

vrijdag: 13.15 - 16.30 uur. 

We zien u graag tegemoet.

 


  

Voorzieningen Hunenhof

 

 

Onze accommodatie kent veel gebruikers: verenigingen die wekelijks hun activiteiten ontplooien in de zaal maar ook instellingen en verenigingen die er incidenteel hun bijeenkomsten houden. Om de gebruiksmogelijkheden voor verenigingen e.d. te verhogen is er een vaste aansluiting gemaakt voor een beamer, een zgn. audio-visueel apparaat. Hiermee hebben gebruikers van de zaal de mogelijkheid om bijv. een film, een presentatie, begeleiding van een cursus / voorlichting e.d. te laten zien. Gespreksonderwerpen, vergaderingen e.d. kunnen hiermee op een goede manier worden ondersteund en verduidelijkt.

Onze accommodatie is ook voorzien van een (draadloze) aansluiting om gebruik te kunnen maken van internet. Handig voor bijv. het invullen van belastingpapieren e.d.

Wij hopen hiermee een positieve mogelijkheid te hebben geschapen in de gebruiksmogelijkheden van de zaal.

Gebruikers kunnen in hun aanvraag voor gebruik van de accommodatie aangeven van welke voorzieningen men gebruik wil maken.

Meer informatie hierover kunt u vragen bij het secretariaat van Hunenhof (Harrie van Delft, 0416 372137) of stuur een mail naar info@hunenhof.nl

 

 

 

 

 

 

   

 

 

   -->  -->  Herhaalde Oproep ! <-- <-- 

 

 

Door onverwachtte uitval (helaas!), is er behoefte aan enkele enthousiaste vrijwilligsters(ers) die bereid zijn het bestaande vrijwilligersteam van de Seniorensociëteit de Hunenhof te komen versterken.   

Het gaat om: Verzorgen en schenken van koffie/thee en andere dranken vooral tijdens de reguliere openingstijden van de Hunenhof, meestal 's middags.

Hiervoor zijn zowel dames als heren van harte welkom. 

 

Heeft u belangstelling, dan wordt u verzocht -geheel vrijblijvend- contact op te nemen met de coördinator, mevr. Sjan van Gessel, tel. 0416-374085 (privé) of anders in de Hunenhof telf. 0416-377251.

Of stuur een mail naar:  info@hunenhof.nl

 

(zie contact met bestuur).

 

 

 


 

Wat was er te doen op 13 mei 2009 ???? 

 

We hebben, met u als bezoeker, een grandioze dag gehad. Zo'n 450 bezoekers waren er over de gehele dag aanwezig. Ze hebben kunnen horen en zien wat er in Hunenhof zoal gedaan kan worden. Genoten van het Seniorenkoor, De Ghesellen, het Seniorenorkest.  

Meegedaan aan een rondje fietsen, gekeken naar een demonstratie biljarten, beoefenen van de schilderkunst en hoe leer ik bridgen.

Dansen gezien in verschillende vormen: de foxtrot en de wals, of het werelddansen op het podium van De Voorste Venne.

Meegesjoeld en meegekiend, informatie gekregen over yoga,  gymnastiek, handwerken en zwemmen. En toch zeker ook een potje jeu de boules gedaan op die mooie binnenbaan.

Dat alles maakte het tot een niet te vergeten jubileumdag. Met dank aan een aantal vrijwilligers die zicht hiervoor hebben ingezet. Met name dan de leden van de jubileumcommissie die deze dag, namens het bestuur van de Stichting Hunenhof,  hebben georganiseerd.

Bedankt,

Stichting Hunenhof. 

   

 

 

 

 

Stichting Hunenhof  | info@hunenhof.nl